Katakana

0
246

काताकाना शब्दहरु |

A I U E O
ア- आ イ- ई ウ- उエ- ए オ- ओ
カ- का キ- िकク- कु ケ- केコ- को
サ- सा シ- सी スー सु セ- से ソ- सो
タ- ता チ- चीツ- चु テ- ते ト- तो
ナ- ना ニ- िनヌ- नु ネ- नेノ- नो
ハ- हा ヒ- हीフ- फुヘ- हेホ- हो
マ- मा ミ- मी ム- मुメ- मेモ- मो
ヤ- या ユ- यु ヨ- यो
ラ- रा リ- रीル- रुレ- रेロ- रो
ワ- वा ン- अः ヲ- वो

काताकाना, पहिले देखि नै उल्लेखरूपमा प्रयोग हुदै आएको लिपि हो , यो लिपि अन्य भाषा बाट आयात गरिएको शब्दहरु को प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गरिन्छ। हामी हिरागाना सिकेका सबैले काताकाना सिक्न सजिलो छ किनभने हिरागाना र काताकाना को ध्वनि एउटै हुन्छ तर काताकाना र हिरागाना मा हरेक अक्षयर को लिखित बनावट भने अलग तरिका हुन्छ ।

सोझो लाइनहरु र अपेक्षाकृत केही स्ट्रोक को कारण, काताकाना मा धेरै वर्णहरु हुन्छ । विशेष, 「シ」, 「ツ」 「ソ」, र 「ン」। तपाईं स्ट्रोक क्रम र दिशामा ध्यान दिनुपर्छ। उद्धरण को लागि काताकाना को 「ヘ」 र हिरागाना को「へ」 वस्तुतः एउटै देखिन्छ तर तिनीहरू वास्तवमा, धेरैनै फरक तरिकाले लेखिएका शब्दहरु हुन्न ।

विदेशी भाषा, विशेष गरी अंग्रेजी भाषा भाट हरेक बर्ष थुप्रै शब्दहरु काताकाना मार्फत जापानी भाषामा राखिने गरिन्छ । त्यहाँ अपेक्षाकृत केही भिन्न ध्वनिहरु हुन्छ तर जापानी ध्वनिमा मात्र पाँच स्वर ध्विनिहरु हुन्छ जसले गर्दा फलस्वरूप, यी शब्दहरू सामान्यतया आफ्नो मूल उच्चारण बाट भिन्न सुनिन्छ |

उदाहरणका लागि अङ्ग्रेजीमा BUS को उच्चारण बस हुन्छ भने तेही शब्द जापानी भाषा मा バス अर्थात बासु उच्चारण गरिन्छ तसर्थ कताकाना का शब्दहरू सामान्यतया आफ्नो मूल उच्चारण बाट भिन्न सुनिन्छ ।

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here