Katakana words Chapter 7

0
1609

Few katakana words that are used in daily life page 7

दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने केही काताकाना शब्दहरु पेज ७

SHARE