Katakana words Chapter 8

0
1815

Few katakana words that are used in daily life page 8

दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने केही काताकाना शब्दहरु पेज ८

SHARE