Katakana

काताकाना सब्द हरु |

A I U E O
ア- आ イ- ई ウ- उエ- ए オ- ओ
カ- का キ- िकク- कु ケ- केコ- को
サ- सा シ- सी スー सु セ- से ソ- सो
タ- ता チ- चीツ- चु テ- ते ト- तो
ナ- ना ニ- िनヌ- नु ネ- नेノ- नो
ハ- हा ヒ- हीフ- फुヘ- हेホ- हो
マ- मा ミ- मी ム- मुメ- मेモ- मो
ヤ- या ユ- यु ヨ- यो
ラ- रा リ- रीル- रुレ- रेロ- रो
ワ- वा ン- अः ヲ- वो

काताकाना, पहिले देखि नै उल्लेख, मुख्य रूप देखि अन्य भाषा आयात शब्द प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गरिन्छ। हामी हिरागाना सिकेका सबै ले काटाकना सिक्न सजिलो छ किनभने हिरागाना र काताकाना को ध्वनि एउटै हुन्छ। काताकाना र हिरागाना मा हरेक अक्षयर को लिखित एक अलग तरिका छ।

सोझो लाइनहरु र अपेक्षाकृत केही स्ट्रोक को कारण, काताकाना मा धेरै वर्ण छन्। विशेष, 「シ」, 「ツ」 「ソ」, र 「ン」। तपाईं स्ट्रोक क्रम र दिशा होसियार ध्यान दिनुपर्छ। उद्धरण को लागि काताकाना को 「ヘ」 र हिरागाना को「へ」 वस्तुतः एउटै देखिन्छ । तर तिनीहरू वास्तवमा, धेरै नै ज्यादा तरिका लेखिएका सब्द हरु हुन्न ।

विदेशी भाषा, विशेष गरी अंग्रेजी, थुप्रै शब्द साल भर काताकाना मार्फत जापानी भाषा राखिने गरिन्छ । तर, त्यहाँ अपेक्षाकृत केही भिन्न ध्विनिहरु जापानी मा हुन्छ
र जापानी ध्वनि मा मात्र पाँच स्वर ध्विनिहरु हुन्छ । फलस्वरूप, यी शब्दहरू सामान्यतया आफ्नो मूल उच्चारण बाट भिन्न सुनिन्छ |