क्रिया

0
145047


संज्ञा र विशेषण लागि समान, क्रियापदक सधैं वाक्य को अन्त मा आउछ।
पछिल्लो अध्यायमा, हामी 「の」 संग स्पष्टीकरण प्रदान गरेर अपेक्षा सेट गर्न सिक्केउ। यही कुरा क्रियाको लागि पनी लागू हुन्छ।
उदाहरण

(お) すし – सुशी
食べる 【たべ·る】 – खानु
おすし は, 食べる?
के तिमी सुशी खान्छौ?
おすし は, 食べる の?
के तिमी सुशी खान्छौ?

अस्तित्वको क्रिया

चेतन र निर्जीव वस्तुहरु को लागि अस्तित्व देखाउने दुईवटा क्रिया छन्।

ある (यू-क्रिया) – अस्तित्व (निर्जीव)
いる (ru-क्रिया) – अस्तित्व (चेतन)
उदाहरण

アリス ちゃん は, どこ に いる?
एलिस-चान कहाँ छ?
時間 は ある?
समय छ?

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here